Individuel terapi og Parterapi

Jeg vil ikke her begive mig ud i en nøje beskrivelse af min terapiform, da de metoder, jeg vil tage i brug, vil afhænge helt af den enkelte person og dennes specifikke problemstilling.

Men overordnet tilbyder jeg mig som en kvalificeret samtalepartner til både enkeltpersoner eller par.

Jeg har forskellige værktøjer i min værktøjskasse. Ligesom tømreren foretrækker en hammer til søm og en skruetrækker til skruer, foretrækker jeg psykodynamisk terapi til visse personer og visse problemstillinger og mere kognitivt orienteret terapi til andre personer og andre problemstillinger. Jeg benytter mig også af elementer fra den narrative og den eksistentielle terapi, men uanset retning lægger jeg vægt på, at det terapeutiske arbejde foregår i et kontaktfuldt samarbejde.

Jeg bliver ofte kontaktet af mennesker, når de har behov for at arbejde med:
• Stress
• Depression og tristhed
• Angstproblematikker
• Sorg og tab
• Eksistentielle problemstillinger
• Livskriser
• Svære følelser
• Personlig udvikling
• Parforholdet

Men uanset din specifikke problemstilling, er du altid velkommen til at kontakte mig, så vi kan tale om hvilken form for hjælp, jeg kan tilbyde.

Udover min formelle uddannelse har jeg hentet inspiration i den terapiform der benævnes AEDP (Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy) og hvis grundlægger er Diana Fosha (USA). Jeg har ligeledes været i en 3-årig træningsgruppe hos Jon Frederickson (USA) og deltaget i forskellige workshops med Allan Abbass (Canada), som begge underviser i ISTDP (Intensive Shortterm Dynamic Psychotherapy).